➡️ Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego zebrała się komisja, która oceniła prace nadesłane na konkurs „Aleksandrów Kujawski w świątecznej szacie”. Spośród 107 prac wybrano te najładniejsze. Konkurs umożliwił uczestnikom zaprezentowanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia w Aleksandrowie Kujawskim za pomocą techniki malarskiej lub rysunkowej. Wybór był naprawdę trudny, ponieważ każda praca była piękna i wyjątkowa.
➡️ Komisja w składzie:
- Aneta Thiede Inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej w Urzędzie Miejskim,
- Małgorzata Lorenc Instruktor warsztatów plastycznych w Miejskim Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego
wybrała laureatów w poszczególnych kategoriach.
➡️ Kategoria 7-10 lat
I miejsce – Nina Bretes - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
II miejsce – Basia Rogowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
III miejsce – Zuzanna Wojciechowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
Wyróżnienia:
• Igor Szczerba - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
➡️ Kategorie 11-14 lat
I miejsce – Maja Nowakowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
II miejsce – Zuzanna Wróblewska - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
III miejsce – Zuzanna Krzyżanowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
Wyróżnienia:
• Konrad Dziedzic - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
➡️ Kategoria 15-19 lat
I miejsce – Gabriela Kozłowska - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II
II miejsce – Hanna Korczak - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II
III miejsce – Mateusz Kubiak - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II
➡️ Kategoria Placówki Opiekuńcze
I miejsce – Barbara Kowalczyk – Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury
II miejsce – Justyna Fisz – Warsztat Terapii Zajęciowej Karczemka
III miejsce – Dawid Nadskakuła – Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. J.W. Piltza
➡️ Komisja zdecydowała, że w formie kartek pocztowych zostaną wydrukowane prace :
• Niny Bretes - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
• Mai Nowakowskiej - Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
• Gabrieli Kozłowskiej - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II
• Barbary Kowalczyk – Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury
Wyróżnienie Burmistrza Miasta otrzymała praca:
- Justyna Fisz – Warsztat Terapii Zajęciowej Karczemka
Wyróżnienie Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury otrzymała praca:
- Barbara Kowalczyk – Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury
➡️ Prace, które zajęły pierwsze miejsca zostaną wydrukowane w formie profesjonalnej kartki pocztowej.
➡️ Serdecznie gratulujemy laureatom??
???Uwaga‼️
Wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2022 r. o godz. 16:00 w Miejskim Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego.
b 

b 2 

b 3  b 4  c

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Aleksandrw Kujawski w witecznej szacie