XLI O ZEGAR CZASU z parad

Koljeność występów XLI "O Zegar Czasu"

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Zakończyliśmy projekt „Otwarci na nowe wyzwania - zakup sprzętu dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim" realizowany w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Projekt trwał ponad rok a jego celem było wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Uczestniczyliśmy w dziewięciu spotkaniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury:

Archiwum cyfrowe społeczności lokalnej (27.05.2022)

Budowanie oferty kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe (05-06.04.2022),

Jak być częścią zespołu w okresie zmiany technologicznej? (31.03.2022),

Formy komunikacji i publikacji internetowych (11.03.2022),

Projektowanie oferty kulturowej on-line” (03-04.02.2022),

Udzielanie zamówień publicznych w projekcie "Konwersja cyfrowa domów kultury" (21.01.2022),

Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury (15.11.2021),

Turboprzyspieszenie. Jak AI zmieni nasz świat? (04.11.2021),

Kontinuum Sztucznej Rzeczywistości (28.10.2021).

Jednak najważniejsze, na co czekaliśmy to nowy sprzęt. Dzięki dofinansowaniu udało nam się zakupić komputer wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, dyski przenośne i nagrywarkę zewnętrzną, profesjonalną kamerę do nagrań plus mikrofony i statyw, sprzęt oświetleniowy, sprzęt do transmisji online.

Nowy sprzęt przystosuje instytucję do pracy online, dzięki czemu polepszy się przekaz i kontakt z mieszkańcami miasta i okolic. Będzie można nagrywać programy wideo, materiały dydaktyczne, najważniejsze wydarzenia, ułatwi to też digitalizację bezcennych zbiorów placówki, które przedstawiają kulturę, historię oraz tradycję regionu. Chcemy, żeby MCK było nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość oraz miejscem otwartym na zmieniającą się rzeczywistość.

Nasza placówka znalazła się w gronie 200 instytucji kultury z całej Polski, które w 2021 r. otrzymały dotację w ramach pierwszej edycji programu "Konwersja cyfrowa domów kultury". Kwota dofinansowania wyniosła 79 500,00 zł.

Projekt systemowy "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi programu - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

Sprzęt zakupiony

konwersja cyfrowa logotypy 2 3 auto 1600x800 auto 1600x800

Karta zgłoszeniowa

Regulamin