Szczgóły:

ZP.271.1.2023.MCK Modernizacja salonu wystaw oraz Sali muzyczno-tanecznej Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego

Halloween1

Szczegóły pod linkiem:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

a1 aleksandrw page 0001